Netværksmøde med COOP om brug af indkøbsdata

Efter de tidligere netværksmøder om hhv sundhedsdata og bildata er turen nu kommet til oplæg og debat omkring brugen af vores indkøbsdata. På netværksmødet d. 20. august vil COOP præsentere oplæg ved Digital Direktør Morten Viktor og medlem af COOPs landsråd Torsten Arendrup. Hovedvægten dog være på den efterfølgende debat. Og som sædvanligt tager vi også en bordet rundt diskussion, hvor vi kommer ind på hvilken viden og udfordringer vi hver især sidder med.

Hvis du er interesseret i at blive medlem af netværket, kan du skrive til denmark@mydata.org . Deltagelse i netværket er gratis og møderne foregår normalt centralt i København. Men deltagelse forudsætter at du har en professionel interesse relateret til MyData principperne, som de fremgår af MyData deklarationen.

Så er Mine Data DK online!

MyData Danmark er et vidensnetværk (under MyData Global), der arbejder for at sætte individet i førersædet i forhold til egne data. Vi udveksler viden om, hvordan den enkelte borger og forbruger kan opnå indsigt med og selvbestemmelse over egne data for effektivt at kunne aktivere disse til fordel for sig selv og samfundet.

Vores vision er at skabe et samfund, hvor det ikke er staten, der styrer borgerne gennem data som i fx Kina eller gigantiske virksomheder, der sidder på de fleste data og sætter profit over velfærd og fælles goder som i USA. I det demokratiske databaserede samfund har vi selvbestemmelse og autonomi; det enkelte menneske har kontrol over og kan sætte sine data i spil både i forhold til sig selv og sin familie, men også i forhold til velfærdssamfundet.

Vi er overbeviste om, at denne selvbestemmelse vil bringe bedre, rigere og mere opdaterede data i spil til gavn for såvel stat som virksomheder, samt skabe grobund for den digitale tillid, der er nødvendig for at fastholde et velfungerende demokrati. Dette kræver uddannelse af borgere og forbrugere, vilje af stat og virksomheder samt stor innovationskraft i forhold til at udvikle nye tjenester, hvor individet kan være i centrum i forhold til egne data. Vi lægger vægt på, at netværket dækker bred anvendelse af persondata, så vi kan inspirere hinanden på tværs af brancher og anvendelser.

HVEM STÅR BAG:

Jan Leindals
https://www.linkedin.com/in/janleindals/
Henrik Biering
https://www.linkedin.com/in/hbiering/
Ole Tange
https://www.linkedin.com/in/tange/
Pernille Tranberg
https://www.linkedin.com/in/pernilletranberg/
Tine Brynjulfsson
https://www.linkedin.com/in/tine-brynjulfsson-7a1a215/

Kontakt: denmark@mydata.org